Kancelaria indywidualna

Działalność zawodową w ramach indywidualnej kancelarii Arkadiusza Buchenfelda, radcy prawnego wpisanego na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod numerem Kt-2145, rozpocząłem w 2002 r. Od samego początku moja praktyka zawodowa koncentruje się na obsłudze przedsiębiorców z obszaru województwa śląskiego.

W związku z rozwojem praktyki kancelarii, począwszy od października 2005 r. krąg podmiotów, do których kierowana jest oferta naszej kancelarii rozszerzył się o osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. W dalszym jednak ciągu podstawową grupę naszych stałych klientów stanowią przedsiębiorcy, w tym przede wszystkim ponad czterdzieści spółek prawa handlowego, a także spółdzielnie oraz osoby fizyczne posiadające status przedsiębiorców. Począwszy od 17 grudnia 2007 roku, w związku z zawarciem umowy spółki partnerskiej z radcami prawnymi Katarzyną Hul, Mirabellą Luszawską oraz Grzegorzem Żmijem (Żmij) i utworzeniem spółki pod nazwą Kancelaria Radców Prawnych Buchenfeld, Luszawska, Żmij i Partnerzy Spółka Partnerska z siedzibą w Katowicach, moją aktywność zawodową realizuję przede wszystkim w ramach działalności tego podmiotu. Aktualnie, począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., spółka nosi nazwę BLZ Buchenfeld i Partnerzy Radcowie Prawni, a w miejsce radcy prawnego Grzegorza Żmija, który wystąpił ze spółki, partnerem w kancelarii została radca prawny Magdalena Mastalerz.

W ramach mojej praktyki zawodowej świadczę pomoc prawną zarówno klientom polskim, jak również klientom zagranicznym władającym językiem angielskim i niemieckim. W ramach mojej praktyki zawodowej w kancelarii BLZ Buchenfeld i Partnerzy Radcowie Prawni, udzielam klientom pomocy w realizowanych na obszarze Śląska przedsięwzięciach gospodarczych oraz reprezentuję ich w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.