Kontakt

ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 53
41-940 Piekary Śląskie
tel.: (+48 32) 284 49 75
fax: (+48 32) 284 49 76
tel./fax: (+48 32) 767 84 08
e-mail: biuro@buchenfeld.pl